Robotnačka

From RoboWiki
Revision as of 00:11, 29 January 2007 by Balogh (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Robotnačka je autonómny mobilný robot, ktorý vie kresliť. Určený je predovšetkým pre kreslenie pomocou programovacieho jazyka Imagine Logo. Slúži ako pomôcka pri výučbe základov programovania pre deti. Robot vyvinula skupina nadšencov v rámci projektu financovaného firmou MicroStep-MIS v rokoch 2001 (prvý model) až 2005 (súčasná verzia). Dnes je to hotový produkt, pripravený na experimentálne nasadenie do vybraných škôl. Robotnačka je postavená na kruhovej podstave z pevného plastu s priemerom 210mm. Na nej sú umiestnené dva dvojfázové krokové motoryMicrocon SX 17, a voľné oporné koliesko (angl. castor) kvôli stabilite. Na základni je upevnená aj riadiaca elektronika vrátane vstavanej nabíjačky a olovený bezúdržbový akumulátor.

Robot po zapnutí nevykonáva žiadnu samostatnú činnosť, len čaká na povely, ktoré dostáva od užívateľa z nadradeného počítača. Robot je s počítačom spojený cez virtuálny sériový port rádiovým Bluetooth (BT) spojením, zabudovaný softvér prijíma a vykonáva navigačné príkazy (vpred, vzad, stoj,. . . ) prijaté z éteru.

Sem príde popis programovania.

Sem príde návod na cvičenia.

A na záver prídu pikošky a pomôcky:

Robotnačka v Metaposte.