Robotnačka a checksuma

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Tento obrázok by mal vysvetliť, ako funguje pri komunikácii s Robotnačkou checksuma:

Checksuma.png