Robotnačka a checksuma

From RoboWiki
Revision as of 14:39, 15 June 2007 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tento obrázok by mal vysvetliť, ako funguje pri komunikácii s Robotnačkou checksuma:

Checksuma.png