Robotnačka a rýchlosť

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Keďže parameter funkcie fdspeed(); (aj ostatné rýchlostné príkazy, samozrejme) je len inžinierska jednotka v rozsahu <0,99>, zmerali sme vzťah medzi týmto číslom a skutočnou rýchlosťou otáčania

# fdspeed(n,n)	 ot/s
    99	0.475
    90	0.432
    80	0.385
    70	0.338
    60	0.290
    50	0.242
    50	0.241
    40	0.193
    30	0.145
    20	0.097
    10	0.049
     1	0.005
     0	0.000


Aproximačná priamka má rovnicu <math> y = 0{,}0048 x</math>


RobotnackaSpeed.png

Zmeral Ing. Richard Balogh, 6. 2. 2007