Signály

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Budeme sa zaoberať nasledovnými typmi signálov:

 • umelé,
 • prírodné,
 • audio,
 • video.

Umelé testovacie signály

Na testovanie sa používajú umelé signály

 • impulz
 • skok
 • harmonický signál
 • šum
% Uvedene signaly v Octave vyrobime takto

 PulseSignal = zeros(1000,1); PulseSignal(5)=1;
 StepSignal = zeros(1000,1); StepSignal(6:50)=1;
 SinusSignal = sin(linspace(0,4*pi,100));
 NoiseSignal = 0 + 0.6 * randn([100 1]); % \mu = 0, \sigma = 0.6
 HeartSignal;

% A vsetky naraz nakreslime. Po skonceni skriptu mame signaly
% nachystane v pamati. Mozeme ich dalej pouzivat.
%
 clg; figure(1);
 
 subplot(5,1,1);
 stem(PulseSignal); axis ([0 100 -0.5 1.5]);

 subplot(5,1,2);
 stem(StepSignal,"b"); axis ([0 100 -0.5 1.5]);

 subplot(5,1,3);
 plot(SinusSignal,"g"); axis([0 100 -1.5 1.5]);

 subplot(5,1,4);
 plot(NoiseSignal,"r"); axis([0 100 -1.5 1.5]); 

 subplot(5,1,5);
 plot(heart(:,1),heart(:,2)); axis([0 5 -1 2]);

Download

Toto nefunguje (a asi ani nebude): http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/images/5/52/Mfile_icon.png signaly.m


Po stiahnutí si súbor uložte ako signaly.m a v Octave napíšte demo signaly.

Harmonické signály


V nasledujúcom príklade vytvoríme v Matlabe/Octave harmonický signál a jeho rôzne kombinácie.


% Priklad na vytvaranie harmonickych signalov
% 
% Okrem vykreslovania mozeme spravit export do .wav suboru a potom
% si vysledne zvuky prehravat a prezerat napriklad v Audacity
% 
% (c) Richard Balogh, 30. 5. 2008
% 
%
%
% %%%%%%%%%%%%% Signal 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

f_sample = 8000; % [Hz] - pre telefony OK
duration =  1; % [s] - jedna sekunda

 time = 0 : (1/f_sample) : duration;
% time = linspace(0,duration,f_sample); % Alternativa zapisu

freq = 440;             % Komorne A4 = 440 Hz
  A = 0.9;             % Amplituda je z intervalu <-1,1>
 fi = 0;              % Fazovy posun
  
A4 = A * sin(2*pi*freq*time + fi);
	
% plot(A4);             % Mozeme si aj nakreslit

wavwrite(A4',"sinusA4_8k.wav");   % A4' - wavwrite potrebuje stlpec

% %%%%%%%%%%%%% Signal 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

A = 1.9;               % To iste, ale zvacsime apmplitudu
A4 = A * sin(2*pi*freq*time);
wavwrite(A4',"sinusA4_8k_orez.wav"); % Orezany signal, ma vyssie harmonicke

% %%%%%%%%%%%%% Signal 3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

f_sample = 44100;            % [Hz] - CD audio
duration =   1;            % [s] - jedna sekunda
  time = 0 : (1/f_sample) : duration;

freq = 440;               % Komorne A4 = 440 Hz
  A = 0.9;               % Vratime zasa naspat
  
A4 = A * sin(2*pi*freq*time);
wavwrite(A4',f_sample,16,"sinusA4_44k.wav"); % Musime zadat, ak f_sample != 8k
 
% %%%%%%%%%%%%% Signal 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Akord A4 + C5# + E5
% A4 = 440 Hz
% C5# = 554,37
% E5 = 659,26
% http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
%
A4  = A * sin(2*pi*440.00*time);
Cis5 = A * sin(2*pi*554.37*time);
E5  = A * sin(2*pi*659.26*time);
Tone = (A4 + Cis5 + E5)/3;       % Aby amplituda bola <-1,1>
wavwrite(Tone',f_sample,16,"chordA4_44k.wav"); 


% %%%%%%%%%%%%% Signal 5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Pridame k tonu sumovu zlozku
%
noise  = 0 + 0.2 * randn(size(time)); % \mu = 0, \sigma = 0.2
Tone = (A4 + noise)/2;         % Aby amplituda bola <-1,1>
wavwrite(Tone',f_sample,16,"noiseA4_44k.wav");

Download


Pozn.:
Ľudské ucho skutočne vníma zvuky rozložené na frekvencie. Akustický signál pôsobí na bubienok, jeho kmity prenesú sluchové kostičky až do slimáka. Ten má pozdĺžne umiestnenú membránu s rôznou tuhosťou a rozširujúcu sa smerom dovnútra. Kmity prenesené kostičkami na kvapalinu vovnútri slimáka (cochlea) rozkmitajú aj túto pozdĺžnu membránu a to v mieste zodpovedajúcom rezonančnej frekvencii daného úseku, vždy na rôznom mieste. Pre hlboké tóny hlboko vovnútri slimáka, pre vysoké blízko ústia. A pre stredné v strede. Pod kmitajúcou membránou je umiestnených 15 až 18 000 citlivých buniek, ktoré reagujú na tieto kmity. Takto už v slimáku nastáva základná frekvenčná analýza. (Karel Zehnula: Čidla robotů. SNTL, Praha, 1990.)

Z toho teda vyplýva, že pri akordoch skutočne nie je dôležitá fáza pri skladaní tónov.

Prírodné signály

Týmto neohrabaným názvom označujem signály, ktoré pochádzajú z reálneho sveta, nie z počítačovej simulácie. Môžete si ich stiahnuť a robiť s nimi neskôr pokusy. Časom snáď pribudnú ďalšie a lepšie.