Ultrazvuk.nxc

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Krúžok Robotiky

/* ultrazvuk.nxc

Robot ma senzor ultrazvukovy ktory ked zachyti prekazku bliysie 
ako 30 cm tak robot cuvne o otoci sa na miesteAutor: Matej Kurilla

*/

task ultrazvuk()
{

int vzdialenost= 30; //cm

SetSensorLowspeed(IN_2);
 /* program urobí to, že keď sa priblíži k stene na menej ako 30 cm
 tak cúvne a otočí sa */
while (true)
  {
 if (SensorUS(IN_2)<vzdialenost)
   {
   OnRev(OUT_AC,50);
   Wait(800);
   OnFwd(OUT_C,50);
   Wait(1300);
   }
  }
}

task main()
{

start ultrazvuk;{

while (true)
  {
  
  OnFwd(OUT_AC,50);
  }
}
}