ZadanieB4

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Registračný systém

Zadanie bakalárskej práce: Pre účaly súťaže robotov Istrobot je potrebné vytvoriť registračný systém umožňujúci organizátorom operatívne získavať prehľad o prihlásených účastníkoch, komunikáciu s nimi i generovanie požadovaných výstupov.

Úlohy:

  • oboznámte sa s existujúcim riešením registračného systému, oboznámte sa aj s dostupnými databázovými systémami založenými na textových údajoch
  • navrhnite vhodnú štruktúru databázy, premyslite rozloženie do tabuliek a prepojenie medzi nimi
  • oboznámte sa s jazykmi LaTeX, HTML a PHP, navrhnite vhodné skriptovacie jazyky (AWK) vhodné pre daný účel
  • napíšte sadu programov a skriptov, ktoré umožnia v OS Linux generovať požadované výstupné zostavy v jazyku LaTeX, a HTML, editovať už vložené záznamy a prispôsobovať užívateľské rozhranie interface aj podľa rozličných jazykových požiadaviek.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).

Späť na zoznam...