ZadanieBc15

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom.

Zadanie bakalárskej práce:

Navrhnite a zostrojte zariadenie, ktoré bude simulovať prácu automatickej dopravnej linky (dopravníkový pás).

Úlohy:

  • Preštudujte existujúce modely automatizovaných výrobných zariadení určené pre výučbu
  • Oboznámte sa s ich konštrukciou, preskúmajte vhodné riadiace systémy
  • Navrhnite spôsob napájania, riadenia a ovládania zariadenia
  • Pre navrhnutú elektronickú časť zariadenia navrhnite dosku plošného spoja
  • Napíše ovládací program pre procesor
  • Navrhnite mechanickú konštrukciu zariadenia
  • Vypracujte technickú dokumentáciu
  • Vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Rieši: Tomáš Malatinec (silent_45 at azet.sk)

Späť na zoznam...