ZadanieBc16

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Ľubomír Čapucha


Pracovisko na meranie parametrov jednosmerných motorov.

Špecifikácia zadania:

Pre potreby výučby v predmete Základy systémov automatického riadenia je potrebné vytvoriť experimentálne pracovisko na meranie základných parametrov jednosmerných motorov. Pri riešení sa vyžaduje návrh pomocou štandardných prvkov používaných v priemysle s minimom špecifických komponentov.

Úlohy:

  • Oboznámte sa s požiadavkami na meranie vlastností jednosmerných motorov a s riadiacim systémom S7-200
  • Navrhnite konfiguráciu meracieho pracoviska a potrebné komponenty
  • Navrhnite a naprogramujte potrebné softvérové vybavenie pre meranie
  • Navrhnuté riešenie zkompletizujte a naprogramujte
  • Overte navrhnuté riešenie, vyhodnoťte experimentálne získané údaje a navrhnite ďalšie možnosti zlepšenia daného pracoviska
  • Vypracujte podrobnú dokumentáciu

Späť na zoznam...