Difference between revisions of "ZadanieBc16"

From RoboWiki
Jump to: navigation, search
(New page: '''Ľubomír Čapucha''' == Pracovisko na meranie parametrov jednosmerných motorov. == Špecifikácia zadania: Pre potreby výučby v predmete Základy systémov automatického ria...)
 
 
Line 17: Line 17:
 
* Overte navrhnuté riešenie, vyhodnoťte experimentálne získané údaje a navrhnite ďalšie možnosti zlepšenia daného pracoviska
 
* Overte navrhnuté riešenie, vyhodnoťte experimentálne získané údaje a navrhnite ďalšie možnosti zlepšenia daného pracoviska
 
* Vypracujte podrobnú dokumentáciu
 
* Vypracujte podrobnú dokumentáciu
 +
 +
[[User:Balogh|Späť na zoznam...]]

Latest revision as of 14:42, 30 October 2009

Ľubomír Čapucha


Pracovisko na meranie parametrov jednosmerných motorov.

Špecifikácia zadania:

Pre potreby výučby v predmete Základy systémov automatického riadenia je potrebné vytvoriť experimentálne pracovisko na meranie základných parametrov jednosmerných motorov. Pri riešení sa vyžaduje návrh pomocou štandardných prvkov používaných v priemysle s minimom špecifických komponentov.

Úlohy:

  • Oboznámte sa s požiadavkami na meranie vlastností jednosmerných motorov a s riadiacim systémom S7-200
  • Navrhnite konfiguráciu meracieho pracoviska a potrebné komponenty
  • Navrhnite a naprogramujte potrebné softvérové vybavenie pre meranie
  • Navrhnuté riešenie zkompletizujte a naprogramujte
  • Overte navrhnuté riešenie, vyhodnoťte experimentálne získané údaje a navrhnite ďalšie možnosti zlepšenia daného pracoviska
  • Vypracujte podrobnú dokumentáciu

Späť na zoznam...