ZadanieBc17

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

David Gustafík


Aplikácie mobilného robota Sbot2

Špecifikácia zadania:

Pre pedagogické účely vznikol mobilný robot SBot. Je potrebné doplniť jeho dokumentáciu o sadu vzorových programov pre riešenie typických úloh malej mobilnej robotiky.

Úlohy:

  • oboznámte sa s robotom Sbot, vypracujte súbor dobre zdokumentovaných príkladov pre základné funkcie robota
  • naprogramujte aspoň 2 pokročilé algoritkmy pre robota zahŕňajúce sledovanie čiary, vyhýbanie sa prekážkam, hľadanie cesty v bludisku a pod.
  • zaznamenajte pohyb robota, jeho reakcie na zmeny prostredia a porovnajte s očakávaniami, prípadne so simuláciou
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


User:Balogh