ZadanieBc19

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Peter Morvay


Robotické servisné vozidlo

Špecifikácia zadania:

Je potrebné vytvoriť návrh autonómneho mobilného robota so schopnosťou samostatného pohybu v prostredí s prekážkami, s praktickým využitím napr. pre robotický vysávač/kosačku.

Úlohy:

  1. Oboznámte sa s využitím robotov na vykonávanie praktických servisných činností.
  2. Oboznámte sa s dostupnými robotickými platformami a vyberte najvhodnejšiu pre daný účel.
  3. Navrhnite spôsob navigácie robota v priestore a vyberte vhodné senzory, pohon, napájanie, komunikačné rozhranie.
  4. Navrhnite vhodný riadiaci program pre riadiacu jednotku robota na otestovanie návrhu a demonštráciu autonómnej činnosti.
  5. Vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


User:Balogh