Ziarovka.nxc

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Krúžok Robotiky

/*ziarovka.nxc

Robot ma vystup na port A pripojenu ziarovku ktora nahodne blika v intervale 0.1 az 1.5 sekundy


Autor: Matej Kurilla

*/

int on, off;

task main()
{
 while(1)   //nekonečnásľučka
 {
 OnFwd(OUT_A, 50);  // dopredu
 on=random(1500)+100;   //príkaz random vyberá čas svietenia žiarovky
 Wait(on);        //čakaj vygenerovanú hodnotu
 
 Float(OUT_A);       //vypni motor A
 off=random(1500)+100;    //príkaz random vyberá čas nesvietenia žiarovky
 Wait(off);         //čakaj vygenerovanú hodnotu

 
 }
}