Zvukovy senzor.nxc

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Krúžok Robotiky

/* zvukovy senzor.nxc

Robot ma dva motory v portoch A a C ide dopredu ale
ked zvukovy senzor v porte 4 zachyti hluk vacsi ako 40 decibelov tak sa zacne tocit na mieste 

Autor: Matej Kurilla

*/

 #include"NXCdefs.h"
 #define hluk 40
task senzorzvukovy()


  {
  int zvuky;
   SetSensorSound(IN_4);   //zvukovy senzor v 4 porte

   while(true)
    {
    zvuky=SENSOR_4;
    /*program robí to, že keď je veľký hluk, tak sa začne točiť */
    while (zvuky>=hluk)
     {
      OnRev(OUT_C,50);
      OnFwd(OUT_A,50);
       zvuky=SENSOR_4;
     }
   OnFwd(OUT_AC,50);


    }
  }
  
/*


*/
  
  
task main()
{
OnFwd(OUT_AC,50);
start senzorzvukovy;

}