Kalaš

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Tridsať rokov svetovej robotiky

Tridsať rokov svetovej robotiky

Vydala STU v Bratislave v roku 2006, publikácia má 99 strán, 93 obrázkov a vyšla v náklade 200 kusov. Odporúčaná predajná cena je 119,- Sk. Publikácia je vlastne reedícia seriálu, ktorý vychádzal na pokračovanie v časopise AT&P Journal v rokoch 2004 - 2005 (odkiaľ sa dá stiahnuť v archívoch).

Je to skutočne ojedinelá publikácia. Nielen, že po dlhej dobe vyšla pôvodná slovenská publikácia z oblasti robotiky, navyše je to veľmi svieže dielko určené pre širokú verejnosť. Zaoberá sa hostóriou svetovej robotiky od vzniku prvého priemyselného robota Unimate až po najnovšie produkty, ktoré vyvinuli vo výkumných laboratóriách po celom svete. Útla knižočka sa podrobne venuje aj úspechom našej domácej robotiky, hoci na takom malom rozsahu muselo mnoho vecí ostať nedopovedaných.

V prvej kapitole je prebraná veľmi stručne história robotiky v USA a Japonsku, so zhodnotením súčasného stavu. Celá druhá kapitola je venovaná Československej robotike, vrátane zhodnotenia jej výsledkov. Tretia kapitola zameriava pozornosť na niektoré zaujímavé technické faktory, ktoré umožnili rozvoj robotiky napr. konštrukčné materiály, mechanické komponenty a pohony. Nasledujúca kapitola sleduje vývoj chápadiel a senzorických systémov robotov.

Mnoho zaujímavých poznatkov je aj v kapitole, ktorá sa venuje aplikáciam robotov vo vybraných technologických procesoch. Záverečná, šiesta kapitola sa venuje oblastiam, kde autor predpokladá búrlivý rozvoj -- mobilné roboty, podmorská a kozmická robotika, humanoidné roboty.

Samozrejme, že na takom malom rozsahu nie je možné pokryť všetky oblasti, málo sú v knižke spomínané roboty v oblasti výskumu umelej inteligencie, robotika v domácnostiach, zdravotníctve, armáde,...

Kto však zažil nestora slovenskej robotiky, prof. Kalaša na prednáškach, určite si toto jeho dielko nenechá ujsť. Je plné faktov, zaujímavostí a má svoje miesto v knižnici každého robotika.

K podrobnejšiemu zmapovaniu československej robotiky sa snažíme prispieť aj na našom portáli, keď v rámci RoboWiki postupne budujeme aj sekciu historických článkov. Uvítame každý príspevok s touto tematikou.

Publikácia zatiaľ nie je v predaji, skutočne vážnym záujemcom sa pokúsime jej výtlačok zaobstarať.

Errata

V každej prehľadovej práci sa aj pri najvyššej pozornosti vyskytnú preklepy, drobné chyby a pod. Tu je miesto, kam budú pribúdať opravy k tejto knižke.

prof. Václav Kalaš