Knihy

From RoboWiki
Revision as of 12:15, 16 January 2009 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Daniel H. Wilson: How to survive a robot uprising.Bloomsbury, London, 2005.

Václav Kalaš: Tridsať rokov svetovej robotiky. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2006.

AT&P Journal on-line články