Knihy

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Daniel H. Wilson: How to survive a robot uprising.Bloomsbury, London, 2005.

Václav Kalaš: Tridsať rokov svetovej robotiky. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2006.

AT&P Journal on-line články