Spektrá

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Spektrá

 % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %              
 %                               %              
 % Takto sa kresli spektrum signalu typu Sinus s f 440 Hz.   %              
 %                               %              
 % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %              
                                              
  f_sample = 8000;        % [Hz] - pre telefony OK                 
  duration =  1;        % [s] - jedna sekunda                  
    freq = 440;        % [Hz] - komorne A4 = 440 Hz               
      A = 0.9;        % [V] - amplituda signalu z <-1,1>           
                                              
    time = 0 : (1/f_sample) : duration;                         
 SinusSignal = A * sin( 2*pi*freq*time + 0 );                        
                                              
  T_sample = 1/f_sample;                                 
      N = length(SinusSignal);                             
                                              
 maxtime = (N-1) * T_sample;   % Doba trvania signalu                  
                                              
 time = (0:N-1) * T_sample;    % Casova osa                       
 freq = (0:N-1) / maxtime;    % Kmitoctova osa                     
                                              
                                              
 % Fourierova analyza:                                   
                                              
 S = fft(SinusSignal);       % Vypocet komplexneho spektra              
 Mod = 2/N * abs(S);        % Spravne amplitudove spektrum              
 Pha = 180/pi * angle(S);     % Fazove spektrum v stupnoch               
                                              
 N1 = round(N/2);         % Kreslime len relevantu cast po f_sample/2       
                                              
 subplot(2,1,1);                                      
 plot(freq(1:N1),Mod(1:N1));    % Aplitudova frekvencna charakteristika         
                                              
 subplot(2,1,2);                                      
 plot(freq(1:N1),Pha(1:N1));    % Fazova frekvencna charakteristika

File:Spektrum.m