ZadanieB6

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Reimplementácia Braitenbergových vozidiel.

Zadanie bakalárskej práce:

V roku 1984 Valentino Braitenberg vydal knihu z názvom:Vehicles: Experiments in Synthetic Psychology. V tejto knihe popísal sériu experimentov a vytvoril určitý typ vozidiel, ktoré nazývame Braitenbergove vozidlá. Majú síce jednoduchú vnútornú štruktúru, ale vykonávajú nečakávane komplikované správanie.

Úlohy:

  • oboznámte sa s prácou Valentina Braitenberga a naštudujte princípy činnosti jeho vozidiel. Nájdite informácie o implementáciách (či už simulovaných, alebo reálnych),
  • oboznámte sa s robotom Boe-bot, naučte sa programovať základné funkcie a rozhodnite o potrebe doplnenia výbavy pre realizáciu Braitenbergových vozidiel,
  • naprogramujte aspoň 5 typov Braitenebrgových vozidiel na Boe-Botovi
  • zaznamenajte pohyb robota, jeho reakcie na zmeny prostredia a porovnajte s očakávaniami, prípadne so simuláciou
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...