Robotnačka/sk

From RoboWiki
Jump to: navigation, search
Robotnačka/sk
Technické parametre
Rozmery
Priemer: 210 mm
Výška: 70 mm
Hmotnosť: 1,8kg, z toho batéria 0,6kg
Rozchod: 180 mm
Procesor:
Atmel AT89S8252,

11,059 MHz, 8 kB FLASH, 2 kB EEPROM, 256 B RAM

Aktory:
2 x Microcon

SX 17-0402-09; 1 x solenoid na ovládanie pera.

Senzory: 6 x CNY 70
Napájanie: SLA 6V / 3,2 Ah


Robotnačka je autonómny mobilný robot, ktorý vie kresliť. Určený je predovšetkým pre kreslenie pomocou programovacieho jazyka Imagine Logo. Slúži ako pomôcka pri výučbe základov programovania pre deti. Robot vyvinula skupina nadšencov v rámci projektu financovaného firmou MicroStep-MIS v rokoch 2001 (prvý model) až 2005 (súčasná verzia). Dnes je to hotový produkt, pripravený na experimentálne nasadenie do vybraných škôl. Robotnačka je postavená na kruhovej podstave z pevného plastu s priemerom 210mm. Na nej sú umiestnené dva dvojfázové krokové motory Microcon SX 17, a voľné oporné koliesko (angl. castor) kvôli stabilite. Na základni je upevnená aj riadiaca elektronika vrátane vstavanej nabíjačky a olovený bezúdržbový akumulátor.

Robot po zapnutí nevykonáva žiadnu samostatnú činnosť, len čaká na povely, ktoré dostáva od užívateľa z nadradeného počítača. Robot je s počítačom spojený cez virtuálny sériový port rádiovým Bluetooth (BT) spojením, zabudovaný softvér prijíma a vykonáva navigačné príkazy (vpred, vzad, stoj,. . . ) prijaté z éteru.


Dokumentácia a programovanie


Publikácie


Odkazy


Download

  • robotman.exe - jednoduchá dialógová Win32 aplikácia na riadenie robotnačky (hlavne na otestovanie funkcnosti)
  • robotdll.dll - DLL knižnica potrebujú programy napísané v C/C++, ktoré využívajú komponent robot
  • terminal.exe
  • Robotnacka SDK - software development kit - balík na programovanie robota v Imagine, C/C++ a Jave


Návody na cvičenia


Komponenty robota

Baterky

Procesor

Motory


Tipy a triky
--- --- --- English: Robotnačka/sk/en Slovensky: Robotnačka/sk/sk --- --- ---
--- --- --- --- --- RoboWiki: (c) 2006 Robotika.sk --- --- --- --- ---