User:Balogh

From RoboWiki
Revision as of 12:38, 1 March 2008 by Balogh (talk | contribs) (Bc.)
Jump to: navigation, search

Bc.

Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program Priemyselná Informatika


2007

  • Jozef Ďurovec: Energetický manažment mobilného robota
  • Marián Hanzel: Netradičné ovládanie mobilného robota.
  • Martin Jančovič: Periférne zariadenia na zbernicu USB
  • Jana Jurčovičová: Reimplementácia Braitenbergových vozidiel.
  • Ivan Vyžinkár: Univerzálna vývojová doska pre mikropočítače AVR.


Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program Aplikovaná Informatika

Tieto zadania si vyberajú z ponuky projektov študenti v letnom semestri 2. ročníka, zapíšu si ich a pracujú na nich od nasledujúceho zimného semestra, končia v letnom semestri 3. ročníka obhajobou pred komisiou.

Ing.

Zadania diplomových projektov pre študijný program Robotika

Tieto zadania si určené pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia, pracujú na nich od letného semestra, projekt skončia nasledujúci zimný semester malou obhajobou, pokračujú v letnom semestri Diplomovou prácou a bhajobou pred komisiou.