Difference between revisions of "User:Balogh"

From RoboWiki
Jump to: navigation, search
(Bc.)
 
(40 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Bc. ==
+
== Predmety ==
  
 +
* 37142_3I - [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=172512 CAD Riadiacich systémov] (monolitické mikropočítače)
 +
cvičenia vo štvrtok 9:00-10.50, 11.00-12.50
 +
 +
* 38173_3B - [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=171920;jazyk=2;lang=sk Základy systémov automatického riadenia]
 +
cvičenia v utorok 11.00-12.50, 13.00-14.50, 15.00-16.50, 17.00-18.50
 +
 +
* 35113_3B [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=171895 Senzorové systémy pre automobily]
 +
cvičenia v utorok 9.00-10.50, stredu 8.00-9.50, 10.00-11.50, 14.00-15.50, 16.00-17.50
 +
 +
 +
== Ponuka zadaní na riešenie ==
  
 
Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program '''Priemyselná Informatika'''
 
Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program '''Priemyselná Informatika'''
  
* [[ZadanieB5|ZadanieB5]]
+
* [[ZadanieBc08| Elektronická časomiera.]]
* [[ZadanieB6|ZadanieB6]]
+
* [[ZadanieBc09|Kinematika mobilného robota.]]
* [[ZadanieB7|ZadanieB7]]
+
* [[ZadanieBc10|Mobilný robot pre telemetriu.]]
 
+
* [[ZadanieBc11| Senzorový systém mobilného robota.]]
'''2007'''
 
  
* Jozef Ďurovec: ''Energetický manažment mobilného robota''
 
* Marián Hanzel: ''Netradičné ovládanie mobilného robota.''
 
* Martin Jančovič: ''Periférne zariadenia na zbernicu USB''
 
* Jana Jurčovičová: ''Reimplementácia Braitenbergových vozidiel.''
 
* Ivan Vyžinkár: ''Univerzálna vývojová doska pre mikropočítače AVR.''
 
 
  
 
Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program '''Aplikovaná Informatika'''
 
Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program '''Aplikovaná Informatika'''
  
* [[ZadanieB1|Vizualizácia pohybu mobilného robota]]
+
* [[ZadanieB1|Vizualizácia pohybu mobilného robota]] (mal riešiť Michal Hronec, ale nechodil)
* [[ZadanieB2|Metrologický evidenčný systém]]
+
* [[ZadanieB4|Registračný systém]] (mal riešiť Štefan Varga, ale nechodil)
* [[ZadanieB3|Elektronická časomiera]]
 
* [[ZadanieB4|Registračný systém]]
 
  
 
Tieto zadania si vyberajú z ponuky projektov študenti v letnom semestri 2. ročníka, zapíšu si ich a pracujú na nich od
 
Tieto zadania si vyberajú z ponuky projektov študenti v letnom semestri 2. ročníka, zapíšu si ich a pracujú na nich od
 
nasledujúceho zimného semestra, končia v letnom semestri 3. ročníka obhajobou pred komisiou.
 
nasledujúceho zimného semestra, končia v letnom semestri 3. ročníka obhajobou pred komisiou.
  
== Ing. ==
+
Študent, ktorý má záujem riešiť niektorý z uvedených problémov sa musí dohodnúť s Ing. Baloghom
 +
(balogh@elf.stuba.sk), miestnosť D-511.
 +
 
 +
== Projekty, ktoré sa už riešia ==
 +
 
 +
'''Bakalárske práce'''
 +
 
 +
* Juraj Kostroš: ''[[ZadanieBc14| Návrh a konštrukcia kráčajúceho mobilného robota.]]'' Opakuje ročník
 +
* Ľubomír Čapucha: ''[[ZadanieBc16|Pracovisko na meranie parametrov jednosmerných motorov.]]''
 +
* David Gustafík: ''[[ZadanieBc17|Aplikácie mobilného robota Sbot2.]]''
 +
* Tomáš Kereškéni: ''[[ZadanieBc18|Mobilná robotická platforma.]]''
 +
* Peter Morvay: ''[[ZadanieBc19|Robotické servisné vozidlo.]]''
 +
* Juraj Šlauka: ''[[ZadanieBc20|Senzorový podsystém mobilného robota.]]''
 +
* Ladislav Tóth: ''[[ZadanieBc21|Meteorologická stanica.]]''
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Diplomové práce'''
 +
 
 +
* Bc. Jozef Ďurovec: ''[[ZadanieBI1|Energetický manažment mobilného robota]]''
 +
* Bc. Martin Jančovič: ''[[ZadanieBI3|Riadiaca jednotka mobilného robota]]''
 +
* Bc. Viktor Fekete: ''[[ZadanieDP7|Senzorový podsystém mobilného robota pre tvorbu mapy prostredia]]''
 +
* Bc. Marcel Szimonisz: [[ZadanieB2|Metrologický evidenčný systém]]
 +
* Tomáš Malatinec: [[ZadanieBc15| Návrh a realizácia automatizovaného separátora pre farmaceutický priemysel.]] 
 +
* Juraj Petrovič: ''[[ZadanieB6|Reimplementácia Braitenbergových vozidiel.]]'' 2009 Skončil Bc.,  pokračuje
 +
* Ivan Hladík: [[ZadanieB3|Elektronická časomiera]] (AI)
 +
 
 +
 
 +
== Ukončené projekty ==
 +
 
 +
Niektoré sme ukončili napriek tomu, že riešenie nie je hotové a v práci
 +
sa pokračuje buď v inom ročníku, alebo prácu prevzal iný študent.
 +
 
 +
'''Bakalárske práce'''
 +
 
 +
* Jozef Ďurovec: ''Energetický manažment mobilného robota.'' 2007
 +
* Marián Hanzel: ''Netradičné ovládanie mobilného robota.'' 2007
 +
* Martin Jančovič: ''Periférne zariadenia na zbernicu USB'' 2007
 +
* Jana Jurčovičová: ''Reimplementácia Braitenbergových vozidiel.'' 2007
 +
* Ivan Vyžinkár: ''Univerzálna vývojová doska pre mikropočítače AVR.'' 2007
 +
 
 +
* Karol Šipoš: ''[[ZadanieB5|Vizualizácia pohybu mobilného robota.]]'' 2009 Skončil Bc.,  pokračuje u niekoho ineho
 +
* Juraj Petrovič: ''[[ZadanieB6|Reimplementácia Braitenbergových vozidiel.]]'' 2009 Skončil Bc.,  pokračuje
 +
* Marián Grus: ''[[ZadanieBc07|Netradičné ovládanie mobilného robota.]]''  2009 Skončil Bc., nebudeme pokračovať
 +
* Tomáš Malatinec: [[ZadanieBc15| Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom.]]  2009 Skončil Bc., Pokračuje na DP.
 +
* Ľuboš Michálik AI: [[ZadanieB2|Metrologický evidenčný systém]]
 +
* Marcel Szimonisz PI: [[ZadanieB2|Metrologický evidenčný systém]]
 +
* Ivan Hladík: [[ZadanieB3|Elektronická časomiera]]
 +
* Viktor Fekete: ''[[ZadanieBc12|Kinematika mobilneho robota.]]''
 +
* Ľubomír Sládek: ''[[ZadanieBc13|Opacity senzor.]]''
 +
* Martin Tkačík: ''[[ZadanieBc14|Adaptívne regulátory.]]''
 +
 
 +
 +
'''Diplomové práce'''
  
 +
* Bc. Janka Jurčovičová: ''[[ZadanieBI4|Senzorový podsystém  mobilného robota]]''
 +
* Bc. Ivan Vyžinkár: ''[[ZadanieBI2|Systém pre zber environmentálnych informácií]]''
  
Zadania diplomových projektov pre študijný program '''Robotika'''
 
  
* [[ZadanieBI1|Energetický manažment mobilného robota]] (Bc. Jozef Ďurovec)
+
== Informácie pre študentov ==
* [[ZadanieBI2|Systém pre zber environmentálnych informácií]] (Bc. Ivan Vyžinkár)
 
* [[ZadanieBI3|Riadiaca jednotka mobilného robota]] (Bc. Martin Jančovič)
 
* [[ZadanieBI4|Senzorový podsystém  mobilného robota]] (Bc. Janka Jurčovičová)
 
  
Tieto zadania si určené pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia,
+
* [http://www2.fiit.stuba.sk/~stefanovic/projekt.txt Ako vypracovať projekt]
pracujú na nich od letného semestra, projekt skončia nasledujúci zimný semester malou
 
obhajobou, pokračujú v letnom semestri Diplomovou prácou a bhajobou pred komisiou.
 

Latest revision as of 14:59, 30 October 2009

Predmety

cvičenia vo štvrtok 9:00-10.50, 11.00-12.50

cvičenia v utorok 11.00-12.50, 13.00-14.50, 15.00-16.50, 17.00-18.50

cvičenia v utorok 9.00-10.50, stredu 8.00-9.50, 10.00-11.50, 14.00-15.50, 16.00-17.50


Ponuka zadaní na riešenie

Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program Priemyselná Informatika


Návrhy zadaní záverečných (bakalárskych) prác pre študijný program Aplikovaná Informatika

Tieto zadania si vyberajú z ponuky projektov študenti v letnom semestri 2. ročníka, zapíšu si ich a pracujú na nich od nasledujúceho zimného semestra, končia v letnom semestri 3. ročníka obhajobou pred komisiou.

Študent, ktorý má záujem riešiť niektorý z uvedených problémov sa musí dohodnúť s Ing. Baloghom (balogh@elf.stuba.sk), miestnosť D-511.

Projekty, ktoré sa už riešia

Bakalárske práce


Diplomové práce


Ukončené projekty

Niektoré sme ukončili napriek tomu, že riešenie nie je hotové a v práci sa pokračuje buď v inom ročníku, alebo prácu prevzal iný študent.

Bakalárske práce

  • Jozef Ďurovec: Energetický manažment mobilného robota. 2007
  • Marián Hanzel: Netradičné ovládanie mobilného robota. 2007
  • Martin Jančovič: Periférne zariadenia na zbernicu USB 2007
  • Jana Jurčovičová: Reimplementácia Braitenbergových vozidiel. 2007
  • Ivan Vyžinkár: Univerzálna vývojová doska pre mikropočítače AVR. 2007


Diplomové práce


Informácie pre študentov